Νέα


Δημοσιεύσεις

Περιοδικά

libido-de.com
 1. Koussis A. D., P. Dimitriadis, S. Lykoudis, N. Kappos, D. Katsanos, I. Koletsis, B. Psiloglou, E. Rozos and K. Mazi, Discharge determination from surface-velocity observations: an assessment of maximum entropy-based methods, Hydrological Sciences Journal (accepted for publication).
 2. Mamassis N., K. Mazi, E. Dimitriou, D. Kalogeras, N. Malamos, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, I. Tsirogiannis, I. Papageorgaki, A. Papadopoulos, Y. Panagopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Christofides, A. Efstratiadis, G. Vitantzakis, N. Kappos, D. Katsanos, B. Psiloglou, E. Rozos, T. Kopania, I. Koletsis and A. D. Koussis (2021) OpenHi.net: A synergistically built, national-scale infrastructure for monitoring the surface waters of Greece, Water, 13(19), 2779, doi: 10.3390/w13192779.
 3. Rozos E., K. Mazi and A. D. Koussis (2021) Probabilistic Evaluation and Filtering of Image Velocimetry Measurements. Water, 13(16), 2206, doi: 10.3390/w13162206.
 4. Rozos E., P. Dimitriadis, K. Mazi and A. D. Koussis (2021) A Multilayer Perceptron Model for Stochastic Synthesis, Hydrology, 8(2), 67, doi: 10.3390/hydrology8020067.
 5. Rozos E., P. Dimitriadis, K. Mazi, S. Lykoudis and A. D. Koussis (2020) On the Uncertainty of the Image Velocimetry Method Parameters, Hydrology, 7(3), 65, doi: 10.3390/hydrology7030065.

Συνέδρια

 1. Mazi K., A. D. Koussis, S. Lykoudis, G. Vitantzakis, P. Dimitriadis, N. Kappos, B. Psiloglou, D. Katsanos, I. Koletsis, E. Rozos and T. Kopania, HYDRO-NET: Hydro-telemetric Network for surface waters – Innovations and Prospects, vEGU21: Gather Online, 23rd EGU General Assembly, held online, 19-30 April 2021, EGU2021-14956.
 2. Efstratiadis A., N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Dimitriou, N. Malamos, A. Christofides and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, EGU2020: Sharing Geoscience Online, 22nd EGU General Assembly, held online, 4-8 May 2020, EGU2020-4164, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-4164.
 3. Efstratiadis A., Mamassis N., Koukouvinos A., Mazi A., Dimitriou E. and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, EGU 2019: Geophysical Research Abstracts, 21st EGU General Assembly, Vienna, Austria, 7-12 April 2019, Vol. 21, EGU2019-16714.
 4. Dimitriadis P., A. D. Koussis, N. Kappos, D. Katsanos, S. Lykoudis, K. Mazi and E. Rozos, Entropy-maximization method of discharge determination revisited: a stochastic-deterministic framework for estimating spatial velocity profiles in open-channel flow and its implications for sampling, EGU 2019: Geophysical Research Abstracts, 21st EGU General Assembly, Vienna, Austria, 7-12 April 2019, Vol. 21, EGU2019-15259.

Επιστημονικές Αναρτήσεις

 1. Rozos E., P. Dimitriadis, K. Mazi, S. Lykoudis and A. D. Koussis, Application of a Simple Image Velocimetry Algorithm in hydrometry, ResearchGate, July 2020, doi: 10.13140/RG.2.2.20897.43364.
 2. Dimitriadis P., E. Rozos, K. Mazi and A. D. Koussis, Estimating the hydraulic profiles in a cross-section under one-dimensional steady-flow dynamics by employing the entropy maximization principle: II. Applications, ResearchGate, November 2019, https://www.researchgate.net/publication/338979985.
 3. Dimitriadis P., A. D. Koussis and D. Koutsoyiannis, Estimating the hydraulic profiles in a cross-section under one-dimensional steady-flow dynamics by employing the entropy maximization principle: I. Theoretical concepts, ResearchGate, November 2019, https://www.researchgate.net/publication/338977924.

Δράσεις

2η Συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS – Συνιστώσα Επιφανειακών Υδάτων OpenHi.net
Σε συνέχεια της επιτυχημένης πρώτης συνάντησης της υποδομής, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της θαλάσσιας συνιστώσας, η συντονιστική ομάδα της υποδομής καλεί την Πέμπτη 04/03/2021 στις 11:00 π.μ. όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και μεμονωμένους χρήστες σε μια συνάντηση γνωριμίας με τις υπηρεσίες της συνιστώσας των επιφανειακών υδάτων. Σε συνέχεια της παρουσίασης θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση για την αποτύπωση αναγκών σε περιβαλλοντικά δεδομένα αλλά και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα επιφανειακά ύδατα.

1η Συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS – Θαλάσσια Συνιστώσα
H 1η συνάντηση της Εθνικής Υποδομής HIMIOFoTS θα λάβει χώρα μέσω τηλε-συνάντησης στις 16 Δεκεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει από τις 11:00 ως τις 13:00. Το HIMIOFoTS είναι μια ολοκληρωμένη, μεγάλης κλίμακας εθνική υποδομή για την διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας. Η συνάντηση διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και αφορά στις δράσεις της υποδομής που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων για τα διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για τους τρόπους αξιοποίησης τους.