Υδρομετρήσεις

  • Εκτελούνται συστηματικές υδρομετρήσεις για να παραχθούν καμπύλες στάθμης-παροχής για κάθε θέση εγκατεστημένου σταθμού.
  • Εκτελούνται υδρομετρήσεις με μυλίσκο στην κοίτη του ποταμού, καθώς και μετρήσεις της επιφανειακής ταχύτητας με radar χειρός (SVR) και οπτικές μεθόδους.
  • Οι μετρήσεις καταγράφονται σε φύλλα excel για εύκολους υπολογισμούς της παροχής.
Υδρομέτρηση στο σταθμό του Ευρώτα (Λακωνία)
Στερέωση σχοινιού για υδρομέτρηση στο σταθμό του Ευρώτα (Λακωνία)
Υδρομέτρηση στο σταθμό του Ευρώτα (Λακωνία)
Μέτρηση με radar χειρός στο σταθμό της Φιλοθέης (Αττική)
Υδρομέτρηση στο σταθμό του Λούσιου (Αρκαδία)