Ομάδα Έργου

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Μάζη Αικατερίνη, Επιστημονική Υπεύθυνη (ΕΛΕ Β΄)
Κούσης Αντώνιος, Επιστημονικός Σύμβουλος (Ομότιμος Ερευνητής)
Κατσάνος Δημήτριος (ΕΛΕ Β΄)
Ψυλόγλου Βασίλειος (Ερευνητής Β΄)
Ρόζος Ευάγγελος (Ερευνητής Γ΄)
Κάππος Νικόλαος (ΤΕ Μηχανικός)
Κοπανιά Θεοδώρα (ΕΤΕ)
Μαρούσης Αθανάσιος (ΕΤΕ)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

Δρ Λυκούδης Σπυρίδων (Φυσικός)
Βιταντζάκης Γεώργιος (Ηλεκτρονικός)
Δρ Κωλέτσης Ιωάννης (Φυσικός)
Δρ Δημητριάδης Παναγιώτης (Πολ. Μηχ. ΕΜΠ)

Συνεργασία με τον Ιωάννη Καραμήτσο για την παροχή μετεωρολογικών παρατηρήσεων από το δίκτυό του στη Μεσσηνία (https://www.weather-messinia.gr/).