Επικοινωνία

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Δρ Αικατερίνη Μάζη
Ι. Μεταξά και Βασ. Παύλου
Τ.Κ. 15236 Παλαιά Πεντέλη
Αττική
τηλ. 210 810 9125
hydronet@noa.gr